Bestyrelsen 2023

Bestyrelsen 2023

Formand og udlejning
Susanna van Overeem
Kagerup Stationsvej 5
3200 Helsinge
Mobil: 2889 5328
E-mail: maarumforsamlingshus@live.dk

Næstformand
Leif Andersen
Ny Mårumvej 268
3200 Helsinge
Mobil: 2020 1943
E-mail: leifandersen@mail.dk

Kasserer
Erland Rasmussen
Skovvej 9
3230 Græsted
Mobil: 2183 1878
E-mail: erland@rasmussen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem + Nøgle
Nikolaj Jørgensen
Rytterskolevej
3230 Græsted
Tlf. 2424 3462
E-mail: nikolajrichardt@gmail.com

Bestyrelsesmedlem
Finn Gaarskjær
Skovvej 8, Mårum
3230 Græsted

Bestyrelsesmedlem
Bo Tønder Andersen
Tinghusevej 30
3230 Græsted

Bestyrelsesmedlem
 Birgitte Thomsen
Grusgravvej
3200 Helsinge

Suppleanter:

Anette Bisgaard
Ny Mårumvej 232
3230 Græsted

Sus Drost
Hessemosevej 11
3230Græsted