Information om behandling af personoplysninger i Mårum forsamlingshus.

Information om behandling af personoplysninger i Mårum forsamlingshus.

Som medlem af Mårum Forsamlingshus eller hvis du er tilmeldt nyhedsmail, har du krav på information om, hvordan dine medlemsoplysninger bliver behandlet.

1. Som Medlem

Mårum Forsamlingshus’ formål med at indhente oplysninger

Oplysninger om medlemmer indsamles, behandles og anvendes til brug for udførelse af foreningens aktiviteter af enhver art, herunder medlemsadministration, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af opkrævning af kontingent, udsendelse af nyhedsmail mv.

Dine personoplysninger opbevares kun, så længe du er medlem. Dine personoplysninger slettes, hvis du melder dig ud af foreningen eller ikke betaler kontingent.

Hvilke oplysninger er registreret

Medlemslisten indeholder følgende oplysninger:

  1. Individuelt medlemsnummer
  2. Årstal for indmeldelse
  3. Fornavn
  4. Efternavn
  5. Adresse
  6. telefonnummer
  7. Mailadresse

2. Når du er tilmeldt nyhedsmail

Mårum Forsamlingshus’ formål med at indhente oplysninger

Oplysninger om dig indsamles, behandles og anvendes til brug for udførelse af foreningens mulighed for at kunne udsende nyhedsmail.

Dine personoplysninger opbevares kun, så længe du er er tilmeldt nyhedsmailen.

Hvilke oplysninger er registreret

Listen indeholder følgende oplysninger:

  1. Navn
  2. Mailadresse
  3. Landsby

 

3. Samtykke til opbevaring af personoplysninger

Når du melder dig ind i Mårum Forsamlingshus, giver du samtidig dit samtykke til, at vi opbevarer de under punkt 2 nævnte oplysninger.

4. Videregivelse af oplysninger

Videregivelse af oplysninger til andre sker kun i det omfang, det er nødvendigt for varetagelsen af Mårum Forsamlingshus’ aktiviteter.

Det kan fx være, hvis en myndighed eller en fond, hvorfra foreningen har søgt midler eller får støtte, ønsker dokumentation for medlemsantal.

Du har ret til at få hele eller dele af dine personoplysninger udeladt ved videregivelse til tredjepart. Det skal du indsende oplysning om på mail.

5. Ret til indsigt og berigtigelse

Du vil altid kunne få oplyst, hvilke oplysninger der er registreret om dig på medlemslisten, ved at rette henvendelse til Mårum Forsamlingshus.

6. Ret til at få slettet oplysninger

Ønsker du at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til Mårum Forsamlingshus.

Du skal være opmærksom på, at sletning på medlemslisten naturligt vil medføre udmeldelse af Mårum Forsamlingshus.

7. Ret til at klage til Datatilsynet

Du kan klage over behandling af personoplysninger til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 3319 3200, eller e-mail: dt@datatilsynet.dk.