I den lille sal

I den lille sal

I år vil vi gerne præsentere vores gæster for de lokale foreninger og klubber.

Der vil på dagen være mulighed for, at få en snak om de aktiviteter og det arbejde, foreningerne står for.

Vi håber på, der kan blive nogle gode snakke om forventninger og ideer, som foreningerne efterfølgende kan arbejde videre med.

Er du med i forening eller en klub, som gerne vil deltage på dagen med en stand, kan du kontakte:

Susanna van Overeem på tlf. 2889 5328 eller mail: maarumforsamlingshus@live.dk