Arbejdsdag

Arbejdsdag

Arbejdsdag i Mårum Forsamlingshus

Lørdag den 7. maj 2022, fra kl. 8.30

Vi skal have gjort huset forårsklar og vi har nogle helt konkrete opgaver, som vi meget gerne vil have lavet, så huset fremstår fint til alle konfirmationerne og andre fester i de kommende måneder.

Vi starter, traditionen tro med morgenkaffe og brød kl. 8.30 i forsamlingshuset. Der er selvfølgelig sørget for forplejning i løbet af dagen, herunder også frokost.

Tilmelding på  maarumforsamlingshus@live.dk , så vi ved hvor meget forplejning vi skal sørge for.

Opgaver på dagen:

  1. Feje gårdhave.
  2. Fjerne ukrudt.
  3. Plante sommerblomster i krukkerne.
  4. Male huset. De resterende sider.
  5. Rense tagrender.
  6. Pudse vinduer.
  7. Optælling og rengøring af service.

På gensyn

Bestyrelsen

Susanna