Ny bestyrelse til lokalrådet for Mårum og Kagerup

Efter en stor arbejdsindsats i lokalrådet siden lokalrådet blev etableret, takkede Steffen Ulf Hansen af ved generalforsamlingen den 8. april 2015 i Mårum Forsamlingshus.

Heldigvis var der et pænt fremmøde, så lokalrådet blev ikke nedlagt, men i stedet fik den en helt ny bestyrelse på 7 personer, som er klar til at fører arbejdet videre.

Der er allerede opgaver for den nye bestyrelse, som bl.a. vil indgå i arbejdet med at, tage imod det planlagte antal flygtninge i vores område.

Bestyrelsen består af:

  • Bjarne Christiansen
  • Christian Krogh-Rasmussen
  • Nadja Kuszon
  • Charlotte Momberg
  • Susanna W. Nielsen
  • Pernille Jellinggaard
  • Jana Clausen

Lokalråd

Lokalrådets opgaver består i at varetage lokalområdets interesser og er kontakt forum for kommune og borger i sager, der vedrøre området. Lokalrådet kan også deltage i andet, der kan fremme og styrke lokalsamfundet.