Kassererens tale ved generalforsamlingen den 21. februar 2015

Som det fremgår af regnskabet, begynder der er at blive lidt plads til noget af det sjove.

Vi hensatte i 2013, 7.500 kroner til vedligeholdelse og brugte næsten det dobbelte.

Pengene blev brugt til, at få malet den store sal og gangen og få suppleret lidt til køkkenet.

Jeg er rigtig glad for, at vi ved regnskabsafslutningen for 2014, er i stand til at hensætte 20.000 kroner til vedligeholdelse.

Det betyder, for mig at se, at vi i år har mulighed for endnu flere forbedringer.

Bestyrelsens udfordring er dog stadigvæk, at der skal prioriteres meget skarpt i blandt alle de ønsker og behov, der er. Og på den måde få brugt pengene de rigtige steder først.

På et møde her i salen for 3 ½ år siden, var der delte meninger om hvorvidt forsamlingshuset overhovedet skulle fortsætte eller om det skulle nedlægges. Heldigvis var vi nogle der troede på det, og har siden arbejdet intenst med at få hjulene i gang igen.

Jeg syntes at hjulene nu er kommet i gang, men der er fortsat et stykke vej endnu.

Jeg ser fortsat områder, hvor vi har mulighed for at øge vores indtjening eller på anden vis, få flere penge i kassen. Fx ved:

Sponsorater – det behøver ikke at være mange tusinde kroner, men fx 5.000 for en plads på vores hjemmeside og på en sponsorvæg her i huset.

Udlejning – vi arbejder på at gøre huset mere attraktivt til udlejning, vi har bl.a. nu bestilt Internet.

Fonde – søge i fonde, vi har muligheder via mit arbejde, til at søge i de fonde der er aktuelle for os.

Så det er ikke fordi der ikke muligheder – de er der.

Vi har også forespurgt i kommunen om muligheden for at udnytte en ny lov der er trådt kraft 1/1 2015, der betyder at forsamlingshuse kan søge om støtte til samtlige støtteberettiget udgifter, hvis vi ikke selv er i stand til at gennemfører en istandsættelse. Lige nu har vi et akut behov for at få et nyt tag. Vi afventer i øjeblikket svar fra kommunen.

Jeg glæder mig rigtig meget til samarbejdet med bestyrelsen i det kommende år.