Dagsorden – Generalforsamling 2015

Generalforsamling
21. februar 2015
i foreningen for Mårum Forsamlingshus

 

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
  Formandens beretning v. Leif Munck
 3. Regnskab og budget
  Aflægges af kasserer Susanna van Overeem
 4. Indkomne forslag
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling.
 5. Kontingent
  Bestyrelsen forslår at kontingentet fortsætter uændret.
 6. Vedtægtsændringer
  Bestyrelsen har ingen forslag til ændringer.
 7. Valg af bestyrelse
  Følgende medlemmer er på valg:
  Formand Leif Munck (ønsker genvalg)
  Næstformand Leif Andersen  (ønsker genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Nicolaj Jørgensen (ønsker genvalg)
  Suppleant til bestyrelsen – Bo Tønder Andersen (ønsker genvalg)
 8. Eventuelt
  Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.