Aktiviteter

 Sankt hans Mårum 2014 033

Program
2. halvår 2017

23. august – Dialogmøde Nyt Gribskov
27. august – Arbejdsdag
9. september – Landsbydag (Forsamlingshuset, Lokalrådet og Menighedsrådet)
10. oktober – Fortælleraften med Christian Kronman
28. oktober –  Halloween fest
11. november – Musikaften
21. november – Kommunevalg

20. januar 2018 – Musikaften

Der kan ske ændringer og tilføjelser i årets løb.