Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2013

Mandag den 18. februar 2013

kl. 19.00

For medlemmer af Mårum Forsamlingshus, afholdes den årlige ordinære generalforsamling mandag den 18. februar 2013, kl. 19.00.

Der bydes på kage og kaffe, samt øl og vand.

Dagsorden er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Kontingent og budget
  6. Vedtægtsændringer
  7. Valg af bestyrelse
  • Formand Morten Bruun (ønsker genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem Leif Andersen (ønsker genvalg)
  • Bestyrelsesmedlem (pladsen er tom og ønskes besat)

8.  Eventuelt

Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal du indsende det skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.