Forårsrengøring af naturen 2018

Så er det tid til den årlige oprydning i naturen

Søndag den 22. april 2018
kl. 10.30 Gudstjeneste
Herefter en kop kaffe inden turen
kl. 14 frokost til deltagerne

Årets affaldsindsamling er i år i samarbejde med Mårum Kirke og selvfølgelig også;

I samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og Gribskov Kommune deltager vi i den landsdækkende affaldsindsamling og samler affald ind i Mårum sogn (Mårum, Ejlstrup, Nellerød, Duemose og Kagerup).

Alle kan deltage og tilmelding skal ske på maarumforsamlingshus@live.dk, så vi nogenlunde har styr på hvor meget udstyr vi skal have klar.

Dagen starter med gudstjeneste kl. 10.30. Den sædvanlige kirkekaffe flyttes til forsamlingshuset, hvor vi lige får lidt kaffe og lidt brød at styrke os på, inden det går løs med at samle affald ind.

Opsamler, handsker og poser udleveres i forsamlingshuset. Husk selv refleks veste.

Alt indsamlet affald afleveres ved forsamlingshuset.

Kl. 14 serveres der frokost til alle der har deltaget i indsamlingen.

Vi håber at se så mange som muligt.

Vel mødt

Link til Danmarks Naturfrednings forening

Stedet hvor det sker