Dagsorden – Generalforsamling 2016

 

 1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere
 2. Beretning
  Formandens beretning v. Leif Munck
 3. Regnskab og budget
  Aflægges af kasserer Susanna van Overeem
 4. Indkomne forslag
  Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamling.
 5. Indlæg fra formanden
 6. Kontingent
  Bestyrelsen forslår at kontingentet fortsætter uændret.
 7. Vedtægtsændringer
  Bestyrelsen har ingen forslag til ændringer.
 8. Valg af bestyrelse
  Følgende medlemmer er på valg:
  Kasserer Susanna van Overeem (ønsker ikke genvalg som kasserer)
  Bestyrelsesmedlem Margit Munck (ønsker genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Torben Boman Larsen  (ønsker genvalg)
  Bestyrelsesmedlem Anita Petersen (ønsker genvalg)
 9. Valg af suppleant
  Suppleant til bestyrelsen – Bo Tønder Andersen (ønsker genvalg)
 10. Valg af én revisor og én revisorsuppleant
 11. Eventuelt
  Der kan ikke træffes beslutninger under dette punkt.