Arbejdsdag

Arbejdsdag

Arbejdsdag i Mårum Forsamlingshus

Lørdag den 25. april 2020, fra kl. 8.30

Vi starter, traditionen tro med morgenkaffe og brød kl. 8.30 i forsamlingshuset. Der er selvfølgelig sørget for forplejning i løbet af dagen, herunder også frokost.

Du behøver ikke at være med hele dagen, et par timer af din tid sætter vi rigtig stor pris på.

Tilmelding på  maarumforsamlingshus@live.dk , så vi ved hvor meget forplejning vi skal sørge for.

Opgaver på dagen:

  1. Alle tagrender og nedløbsrør skal gennemgås. Materialer er indkøbt.
  2. Rengøring af køkken.
  3. Lagerrum. Vægge pudses op, males og nye reoler sættes op. Rummet vil være tømt inden arbejdsdagen. Projektet vil tage flere dage. Materialer er indkøbt.
  4. Alle udendørsarealer skal ordnes. Ukrudt fjernes, fliser fejes osv.
  5. Vinduer pudses.

På gensyn

Bestyrelsen

Susanna