Arbejdsdag

Arbejdsdag

Mini-Arbejdsdag i Mårum Forsamlingshus

Lørdag den 20. juni 2020, fra kl. 8.30

Efter 3 måneders stilhed, kan vi nu igen mødes og forsamlingshuset trænger til at blive shinet lidt op. Derfor mødes vi til en mini-arbejdsdag og får fikset lidt.

Vi starter, traditionen tro med morgenkaffe og brød kl. 8.30 i forsamlingshuset. Der er selvfølgelig sørget for forplejning i løbet af dagen, herunder også frokost.

Tilmelding på  maarumforsamlingshus@live.dk , så vi ved hvor meget forplejning vi skal sørge for.

Opgaver på dagen:

  1. Alle tagrender og nedløbsrør skal gennemgås.
  2. Lappe/male vægge på toiletter.
  3. Alle udendørsarealer skal ordnes. Ukrudt fjernes, fliser fejes osv.
  4. Vinduer pudses.
  5. Beplante krukker.

På gensyn

Bestyrelsen

Susanna